logo aSB

ad Sensum Bonum, z. s.
je nezisková organizace, založená za účelem pořádání kulturních akcí, přednášek a vydavatelských aktivit.

ad Sensum Bonum, z. s.
is a nonprofit organization founded for the purpose of organizing cultural events, lectures and publishing activities
.

 
o nás

V únoru 2015 aSB vydalo svojí první publikaci:

výbor z básní
PAVEL AMBROŽ – HOMÉR: BEST-UF!
(básně z let 1983-2011)

Best-Uf! - Pavel Ambrož Homér

Homér – jak byl přezdíván přáteli (* 12. 8. 1964 – † 20. 11. 2011). 
Blázen, opilec, hooligan a hlavně kultovní básník brněnského undergroundu, jehož texty má v repertoáru několik spřízněných kapel tohoto okruhu.

Sbírka začíná tam, kde skončilo nakl. Dauphin, [Moruše (cypřiše), 2003], které vydalo první básně z let 80. až do konce 90. let. Vydávaná sbírka má ambici zahrnout podstatnou část básníkova života a tímto výběrem prezentovat jeho celoživotní tvorbu.

168 stran, černobíle, s ilustracemi, 300 výtisků. Výtisky budou číslovány 1-300. Jde tedy o výjimečnou malonákladovou bibliofilii pro přátele, souputníky básníkovi a příznivce undergroundové scény.

Obsah je strukturován do 22 malých boxů po třech až šesti básních seřazených podle témat, kterými básník žil virtuálně nebo zatraceně fyzicky; od krutých až po překvapivě citlivé.

animace knihy BEST-UF!

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Vedle knihy aSB vydalo i CD,

na kterém se nachází dalších 25 básní, které nejsou v knize.

V audionahrávce je deklamují přátelé autora.

Booklet obsahuje básně a ilustrace Petra Válka, je to tedy taková minisbírka básní.

 

Booklet BEST-UF! Pavel Ambrož Homér

 

 

 

 

LZE OBJEDNAT NA:
svejda@ad-sensum-bonum.cz

kniha

250 Kč

CD 150 Kč
poštovné 50 Kč

 

celkem

 

450 Kč

 

Lze i přes e-shop:

http://e-shop-asb.webnode.cz/products/pavel-ambroz-homer-best-uf

 

 

Cesty (jakési)


Má vady na kráse
ta cesta ke spáse,
po které jsme se dali.
Na konci nečeká
nic hodno člověka.
Asi jsme si to přáli.

Každého je to věc,
zda dojde na konec
nebo se vobrátí zpět.
Každej přec právo má
rozřešit dilema.
Teď nebo za pár let.

Ať myslím sebevíc,
člověk je stejně nic,
ať hmota či jeho stín.
Dvacáté století
ledasco znesvětí.
Jak nemít pak z toho splín.

Když vobčas na ducha
dolehne porucha,
pro vědu je to rána.
Co človkěk nechápe
raději pošlape.
Rovnice jednou dána.

Nežádám od hmoty
nižádné komploty
a nehledám pravdu v ní.
Ze spánku probuzen
mívám své iluze.
Někdy i pozitivní.

Jsem možná pitomec,
chci dojít nakonec,
zatím se točím v kole.
Když se mi to zdá vhod,
najdu si pevnej bod.
Nejraději tam dole.

Mám vady na kráse,
brát zpátky nedá se,
co jednou vyřknuto jest.
Já mám svý iluze,
napolo obluzen,
najdu si některou z cest.

1991

 

Slzičky Panny Marie

Slzičky Panny Marie
dnes po tváři ti tečou.
Možná je šminka zakryje
dřív nežli tvůj psík zavyje.
Dny poklidně se vlečou.

Slzičky Panny Marie
dneska tvoji tvář skrápí.
Možná tě někdo zabije
či tvoje jméno poplije.
Zbytečno se tím trápit.

Slzičky Panny Marie
jsou krásnější než růže.
Kdo chová se jak bestie
a z bližních svých jenom tyje.
Ten vpravdě bát se může,

slziček Panny Marie,
těch krásných lučních květů.
Budou jej strašit fúrie,
pak sobě sám hrob vyryje.
Líto je mi těch skřetů
co maj mě za popletu…

28. 5. 2011

projekty
akce
publikace
kontakt
linka