logo aSB

ad Sensum Bonum, z. s.
je nezisková organizace, založená za účelem pořádání kulturních akcí, přednášek a vydavatelských aktivit.

ad Sensum Bonum, z. s.
is a nonprofit organization founded for the purpose of organizing cultural events, lectures and publishing activities
.

 
o nás

Keith Rowe: The Art of War

Solo guitar performance by Keith Rowe, affected by the impressions from The Hurt Locker film.
Quotation towards the end: W. A. Mozart, Piano Concerto in A major, K488 (Clifford Curzon – piano).
Recorded in December 2010 in Montreal.

Sólové kytarové vystoupení Keithe Rowea, inspirované dojmy z filmu The Hurt Locker.
Citace v závěru: W. A. Mozart, Koncert pro klavír A dur K488 (Clifford Curzon – klavír).
Nahráno v prosinci 2010 v Montrealu.

vystava Rowe

potisk

 

projekty
akce
publikace
kontakt
linka