logo aSB

ad Sensum Bonum, z. s.
je nezisková organizace, založená za účelem pořádání kulturních akcí, přednášek a vydavatelských aktivit.

ad Sensum Bonum, z. s.
is a nonprofit organization founded for the purpose of organizing cultural events, lectures and publishing activities
.

 
o nás

Kniha:

Karel VI. Schwarzengerg vlajkař 1935–1940

Petr Bretfeld

Obálka knihy

Ukázka z knihy v PDF: Stáhni soubor

Petr Bretfeld
KAREL VI. SCHWARZENBERG VLAJKAŘ
Vydalo ad Sensum Bonum, z. s., Francouzská 46, Brno
Tisk: Tisk Pětka s. r. o., Roztoky, Horova 1631
Obálka, sazba: Miroslav Švejda
Brno 2019
120 stran

ISBN 978-80-906040-3-2

Obsah:  
Úvod 7
Malé curriculum vitae 9
Vlajka a Karel VI. Schwarzenberg 11
    Národní výzva 15
Řád, Obnova a jejich kruh 23
    Řád 23
    Obnova 27
Kníže a nenávist protižidovská 41
Svatba 47
Protektorát 51
Po válce 65
Budete jako hadové 69
    Dr. Jan Hertl 69
    Kdo byl prof. Winter? 74
    Pan Štědronský 77
    Durych 79
    Deml 89
Jak to vidí… 89
Antifašisté 97
Otázka 101
Martin C. Putna 103
Poznámka 111
Obrazová příloha 113

 

Úvod

Někdy začátkem roku 2010 mě (dnes už nežijící) kamarád a vydavatel hard core punk magazínu Hluboká Orba, Filip Fuchs, požádal o příspěvek do nového čísla. Nakonec z toho byly příspěvky dva, jeden o sociální situaci na konci první světové války, ten druhý měl být původně o mém oblíbeném hrdinovi, Františku Halasovi st. Z toho ale nakonec pro přílišný rozsah tématu sešlo. Jako náhradu jsem si vybral téma, které je obsahem této práce. Byl z toho krátký dvojstránkový článek v č. 28 Hl. Orby. Už při letmém prostudování přístupných materiálů bylo zřejmé, že téma je plné bílých míst, propagandy a lží, které nemají sloužit ničemu jinému, než k vycídění štítu rodu Schwarzenberg za účelem prosazování zájmů tohoto rodu v České republice. Již tehdy bylo zřejmé, že je uvažováno o prezidentské kandidatuře. Zároveň tato kampaň splývá se stále silnějším proudem rehabilitace různých fašistů a kolaborantů, viz třeba případ lidického udavače, podporovatele Vlajky, Jaroslava Pály. Právě tyto skutečnosti, a chování fanklubu Karla Schwarzenberga okolo prezidentských voleb, mě přiměly k tomu, aby se ze mě stal „amatérský historik“. Znovu jsem se do tématu ponořil a výsledkem je tento surový materiál. Jeho obsah a svůj archív nabízím komukoli z profe­sionálních odborníku, jehož vztah k objektivitě a pravdě bude mít opačné znaménko, než mají jejich zde zmiňovaní kolegové. Také bych se omluvil za nevyřčený předpoklad, že čtenář je zorientován v problematice a že ví, kdo byl například Václav Černý. Zároveň bych se zde rád omluvil všem slušným a profesionálním odborníkům včetně několika svých přátel v těchto řadách, že jsem byl donucen takto jim zasáhnout do řemesla.

Autor

Malé curriculum vitae

Výhonek švýcarsko‑německé rodiny SCHWARZENBERG se v Čechách objevuje v době husitských válek a trvale se jedna jeho větev usadila v Čechách po roce 1620, respektive v roce 1648. Tedy v čase vyhnání velké většiny původní šlechty, po porážce ve stavovském povstání a následné třicetileté válce. Mocný růst vlivu této rodiny přinesl čas napoleonských válek, kdy Karel Filip Schwarzenberg, rakouský polní maršál, získal část zásluh na Napoleonově porážce a stal se pak zakladatelem „orlické větve“ rodiny. Jeden z jeho potomků – Karel VI. Schwarzenberg – je hlavním objektem této práce.

projekty
akce
publikace
kontakt
linka